Leon Wyczółkowski (WAWEL) Zobacz większe

Leon Wyczółkowski (WAWEL)

Nowy

Leon Wyczółkowski (WAWEL)

Data : 1916

sygnatura : tak /l.wyczół 1916/

Materiał : papier

Wymiar obrazka : 9,6 x12 ,2 cm cało¶ć 19,8 x 22,5 cm


Technika : litografia

Stan : jak na foto

rama : NIE

Więcej szczegółów

900 zł

Więcej informacji

Leon Wyczółkowski (WAWEL)

Huta Miastkowska k. Garwolina 1852 - Warszawa1936

W latach 1869-73 studiował w Warszawskiej Klasie Rysunkowej (m.in. u Wojciecha Gersona), 1875-77 w akademii w Monachium oraz w 1877-79 w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie (u Jana Matejki), w której w 1893-1911 był profesorem. Współzałożyciel towarzystwa Sztuka. Od 1934 profesor ASP w Warszawie. Wyjeżdżał za granicę, m.in. do Paryża, gdzie zetkn±ł się z impresjonizmem. 
    Pocz±tkowo malowal obrazy historyczno-rodzajowe, póĽniej realistyczne portrety i modne sceny salonowe (Ujrzałem raz... 1884). Podczas pobytu na Ukrainie (1883-93) tworzył sceny kopania buraków, orki, przedstawienia rybaków i chłopów; podejmuj±c w nich problematykę ¶wiatła i koloru, zbliżył się do impresjonizmu. Po 1895 uległ na krótko wpływowi symbolizmu, po czym zwrócił się w kierunku swoistego koloryzmu. Posługuj±c się głównie pastelem, akwarel± i tuszem, malował nastrojowe pejzaże (zwłaszcza tatrzańskie), zabytki architektury, pami±tki historyczne (cykl Skarbiec wawelski), martwe natury, zwłaszcza kwiaty. Tworzył także zróżnicowane stylistycznie, wnikliwe portrety. Od ok. 1918 zaj±ł się głównie grafik± (techniki trawione, autolitografia). Prace graficzne Leona Wyczółkowskiego maj± charakter malarski i odznaczaj± się wielk± skal± rozwi±zań formalnych (Tatry 1900, Teka Huculska 1910, Stara Warszawa 1916, Go¶cieradz 1924).
    Twórczo¶ć Leona Wyczółkowskiego jest zaliczana do najwybitniejszych zjawisk artystycznych w sztuce polskiej przełomu XIX i XX wieku.

Data : 1916

sygnatura : tak /l.wyczół 1916/

Materiał : papier

Wymiar obrazka : 9,6 x12 ,2 cm cało¶ć 19,8 x 22,5 cm


Technika : litografia

Stan : jak na foto

rama : NIE

30 w tej samej kategorii: