Honoré Daumier - France (1808- 1879 ) Zobacz większe

Honoré Daumier - France (1808- 1879 )

Nowy

Honoré Daumier  - France  (1808- 1879 )

Wymiar arkusza - 335 x 265 mm

Technika  - Litografia , papier

STYL - Realizm

Stan zachowania dobry

Brak obramowania

Contact Gallery for Price

Więcej szczegółów

600 zł

Więcej informacji

Honoré Daumier  - France  (1808- 1879 )

Wymiar arkusza - 335 x 265 mm

Technika  - Litografia , papier

STYL - Realizm

Stan zachowania dobry

Brak obramowania

Contact Gallery for Price

 

 

 

 

 

Honoré Victoryn Daumier (ur. 26 lutego 1808 w Marsylii, zm. 11 lutego 1879 w Valmondois), francuski malarz, grafik, rysownik i rzeĽbiarz. Jeden z wybitniejszych przedstawicieli realizmu XIX wieku.

Biografia 

Honore Victoryn Daumier był trzecim dzieckiem Jean-Baptiste Daumiera i Cecile Catherine Philip. Ojciec był z zawodu szklarzem. W 1814 roku przeniósł się do Paryża, gdzie opublikował zbiór wierszy. Mimo pozytywnego przyjęcia, Jean-Baptiste Daumier był w końcu zmuszony do przyjęcia pracy urzędnika bankowego. Ponieważ sytuacja finansowa rodziny nie była najlepsza, 12 letni Honore przerwał naukę i został gońcem u notariusza, a następnie sprzedawc± w księgarni. Przez cały czas pobierał lekcje rysunku. W 1822 wykonał swoje pierwsze litografie i zatrudnił się w wydawnictwie specjalizuj±cym się w grafice. Szybko osi±gn±ł uznanie jako litograf. Współpracował z czasopismem La Silhouette. Po rewolucji 1830 roku Daumier zostaje zatrudniony przez Charlesa Philipona w tygodniku La Caricature. Jego litografie przynosz± coraz większy rozgłos. Od 1845 mieszkał na Wyspie ¦więtego Ludwika, w centrum Paryża. 16 kwietnia 1846 roku po¶lubił Marie Alexandrine Dassy. W 1848 roku wzi±ł udział w konkursie na obraz upamiętniaj±cy zwycięstwo Republiki. Jego szkic Republika był jednym z dziewiętnastu wybranych obrazów. W roku 1848 otrzymał państwowe zamówienia na dwa obrazy religijne. W latach pięćdziesi±tych coraz więcej czasu po¶więcał malarstwu, rysowaniu i rzeĽbieniu. Malarstwo zapewniało mu skromne i nieregularne dochody. Był zmuszony do opuszczenia Wyspy ¦więtego Ludwika. Ostatecznie zamieszkał w Valmondois, w domu podarowanym mu przez przyjaciela Jean-Baptiste Camille Corota. Od 1863 roku ponownie pracował w pi¶mie Chaivari. W roku 1872, ze względu na pogarszaj±cy się wzrok, zrealizował swoje ostatnie litografie i obrazy. Od tego czasu jego sytuacja finansowa była coraz gorsza. W 1877 zostaje mu przyznana niewysoka renta państwowa. 8 lutego 1879 dostał wylewu i umarł po trzech dniach w Valmodois.

Twórczo¶ć

Należał do artystów, wykorzystuj±cych z jak największ± swobod± najróżniejsze techniki. Z jednakowym mistrzostwem wypowiadał się w litografii, rzeĽbie i rysunku. Za życia artysty najważniejsze miejsce zajmowało jego dzieło litograficzne. W chwili obecnej uwagę przyci±ga jednak przede wszystkim jego twórczo¶ć malarska. Daumier-litograf dał się poznać jako zjadliwy karykaturzysta polityczny i niezast±piony badacz obyczajów swojej epoki. Jego dzieło malarskie posiadało zupełnie inny wymiar, gdyż w mniejszym stopniu skupione było na aktualnych wydarzeniach. D±żył przede wszystkim do zachowania przy życiu, odnowienia i przedłużenia tradycji.

Pierwszymi rzeĽbami jakie przyniosły mu rozgłos, były popiersia-karykatury jakie wykonał na pro¶bę Charlesa Philipona. Popiersia znanych polityków, wykonane w glinie , wystawione były w witrynie gazety La Caricature. Najbardziej znan± rzeĽb± jest pos±żek Ratapoil, oraz płaskrzeĽba Emigranci . Mimo tak skromnego dorobku, ich wyj±tkowa jako¶ć wystarcza, by zapewnić Daumierowi odpowiedni± pozycję, również jako rzeĽbiarza.

Daumier był podziwiany przez bardzo wielu malarzy i rzeĽbiarzy m.in: Maneta, Picassa, Pissarra, van Gogha, Toulouse-Lautreca, Auguste Rodina, Alberto Giacomettiego i wielu innych.

 

30 w tej samej kategorii: