KANTOR Tadeusz (1915-1990) Zobacz większe

KANTOR Tadeusz (1915-1990)

Nowy

KANTOR Tadeusz (1915-1990)

olej , płótno dykta 

wymiar bez ramy 37 x 55,5 cm 

sygnowany Kantor oraz na tyle obrazku T.Kantor 15 II 1958 

Więcej szczegółów

Zapytaj o cenę

Więcej informacji

 

KANTOR Tadeusz (1915-1990)

olej , płótno dykta 

wymiar bez ramy 37 x 55,5 cm 

sygnowany Kantor oraz na tyle obrazku T.Kantor 15 II 1958 

Urodził się w 1915 r w Wielopolu Skrzyńskim k. Tarnowa, zmarł w 1990 r w Krakowie. Studia w krakowskiej ASP w latach 1934-39 pod kierunkiem K. Frycza. W czasie okupacji założył konspiracyjny teatr, wokół którego koncentrowało się życie artystyczne Krakowa. Teatr ten po wojnie, pod nazw± Cricot 2 ,kontynuował tradycje teatru plastyków Cricot założonego przez Józefa Jaremę. Współtworzył Grupę Młodych Plastyków - 1945, a następnie drug± Grupę Krakowsk± - 1957. Współorganizator I Wystawy Sztuki Nowoczesnej - Kraków 1948. Uprawiał malarstwo, był reżyserem teatralnym, scenografem, autorem i organizatorem pierwszych w Polsce happeningów, autorem manifestów artystycznych, otwarty na poszukiwania ¶wiatowej awangardy artystycznej, pierwszy do twórczej adaptacji i asymilacji jej osi±gnięć. Twórczo¶ć malarska pocz±tkowo utrzymana w tonie figuratywnym, póĽniej metaforyczna o oszczędnej kolorystyce, w drugiej połowie lat 50-tych w nurcie informelu. W latach następnych zaprezentował w krakowskiej galerii Krzysztofory Wystawę Popularn± - zbiór setek przedmiotów, dokumentów, rysunków jako ¶rodków environment i po czę¶ci własnego dorobku. Z przedmiotów tworzy asamblaże i ambalaże. W latach 70-tych i 80-tych kompozycje malarskie /cykle/ maj± ¶cisły zwi±zek z teatraln± twórczo¶ci± artysty - seria kompozycji "Umarła klasa"pod tytułem tożsamym z nazw± spektaklu teatralnego. Do malarstwa powrócił pod koniec życia, kompozycje z samotn±, wyeksponowan± jednostk± uchwycon± w pozie gestu. Artysta wybitny, zaliczany przez krytykę ¶wiatow± do współtwórców Sztuki XX wieku.

 

30 w tej samej kategorii: