CYBIS Jan (1897-1972) Zobacz większe

CYBIS Jan (1897-1972)

Nowy

 

CYBIS Jan (1897-1972)

Technika  - olej lub tempera , karton

Wymiar – 25 , 5 x  36,8 cm

Stan – dobry

Ramy – brak

 

Więcej szczegółów

4 500 zł

Więcej informacji

 

CYBIS Jan (1897-1972)

Technika  - olej lub tempera , karton

Wymiar – 25 , 5 x  36,8 cm

Stan – dobry

Ramy – brak

 

Jan Cybis (Wróblin na ¦l±sku Opolskim 1897 - Warszawa 1972) rozpocz±ł studia malarskie w Akademii Sztuki i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu (1920-1921). Następnie kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. W 1924 wraz z grup± kolegów tworz±cych tzw. Komitet Paryski (w skrócie „KP”; st±d nazwa grupy „kapi¶ci”) wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował naukę pocz±tkowo w kontakcie z Pankiewiczem, póĽniej samodzielnie. W 1930 wzi±ł udział w pierwszej wystawie kapistów w paryskiej Galerie Zak, póĽniej we wspólnej wystawie w Genewie, a po powrocie do kraju w 1931 także w zbiorowej wystawie w Polskim Klubie Artystycznym w Warszawie. W 1932 miał pierwsz± wystawę indywidualn± w Krakowie. Był główn± postaci± grupy, propagatorem założeń wysuwaj±cych na naczelne miejsce zagadnienia koloru, który „był tre¶ci± i form±” jego malarstwa. Ostatnia wystawa w warszawskiej Zachęcie dała możliwo¶ć prze¶ledzenia jego bardzo konsekwentnej drogi twórczej. Odrzucaj±c wszelk± anegdotę, tworzył obrazy malowane „z powodem plastycznym” – pejzaże, martwe natury, portrety. Był także tłumaczem i krytykiem sztuki, pisywał artykuły, m.in. do krakowskiego „Głosu Plastyków” , którego redaktorem naczelnym został w roku 1937. W roku 1946 został profesorem warszawskiej ASP, gdzie wykładał do 1968 (z przerw± 1951-1957). W 1955 wykładał też w PWSSP w Sopocie.

 

30 w tej samej kategorii: