OLSZEWSKI Bronisław Ludwik (pseud. Ludwik Olski) (1874 - 1959) Zobacz większe

OLSZEWSKI Bronisław Ludwik (pseud. Ludwik Olski) (1874 - 1959)

Nowy

OLSZEWSKI Bronisław Ludwik

olej karton

rozmiar   24 x 29 cm

stan dobry , brak ramy

Więcej szczegółów

800 zł

Więcej informacji

Starszy brat Mariana Kazimierza, malarza. Po ukończeniu prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, podj±ł naukę w krakowskiej akademii (1896-1904). Studiował u Józefa Unierzyskiego, Jacka Malczewskiego oraz Leona Wyczółkowskiego. Odbywał liczne podróże po Francji (w Paryżu studiował malarstwo w Académie Julian i Académie Colarossi), Szwajcarii, Niemczech (kształcił się w Monachium). Po powrocie do kraju pracował jako nauczyciel rysunku w szkole w Kro¶nie. W roku 1909 osiadł w Krakowie; uczył rysunku w szkołach ¶rednich oraz wykładał historię sztuki w Instytucie Literacko-Muzycznym w Krakowie. W latach 1923-1925 mieszkał w Zakopanem, gdzie uczył rysunku i prowadził Szkołę Malarsk±. Działał w TZSP w Krakowie i przewodniczył grupie "Motyw". Po wojnie był członkiem rzeczywistym ZPAP w Krakowie; pracował w Zarz±dzie Miasta. W okresie międzywojennym wystawiał we Lwowie, Krakowie, Wilnie, za¶ za granic± pokazywał swoje prace w Monachium i Paryżu. Po jego ¶mierci odbyły się trzy wystawy monograficzne: 1961 - w TPSP w Krakowie, 1963 - na zamku w Reszlu (razem z bratem Marianem), 1970 - w Zakopanem. Malował głównie portrety i pejzaże, a także widoki miast, pejzaże tatrzańskie i z Podhala, obrazy religijne. W niektórych jego obrazach widoczne s± wpływy sztuki afrykańskiej i prymitywnej. Wczesna twórczo¶ć Olszewskiego typowa była dla sztuki pocz±tku XX wieku: jako uczeń Malczewskiego pozostawał pocz±tkowo pod jego wpływem, czerpi±c z malarstwa mistrza nie tyle symbolikę, co warto¶ci malarskie. Ulegał również wpływom Stanisława Wyspiańskiego, Leona Wyczółkowskiego, spod których wyzwolił się w latach póĽniejszych. W portretach starał się przede wszystkim oddać stan psychiczny modela. Poza malarstwem zajmował się też rzeĽb±, sztuk± użytkow± (projektował kilimy, wnętrza Biblioteki Miejskiej w Krakowie). Już od 1886 roku uprawiał krytykę artystyczn±, pisywał eseje z estetyki i historii sztuki, zajmował się naukowym opracowaniem dorobku brata. Jego prace znajduj± się we Lwowskiej Galerii Obrazów oraz Muzeum Okręgowym w Kro¶nie.

30 w tej samej kategorii: